ESEMÉNYNAPTÁR

February 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

szgyf_banner.jpg

infoblokk kedv final felso cmyk ESZA

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
Az intézmény elérhetősége:
Intézményvezető: Repelik Anikó
Cím: 4700, Mátészalka, Képes Géza út. 2
Tel/Fax: 06-44-502-784
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1, Szűcs Judit: általános intézményvezető helyettes: 06-20-203-1219
2,Javenszki József:  Mátészalkai szakmai terület,  szakmai intézményvezető helyettes: 06-20-351-8414
3, Nagy Csaba: Nyírbogáti szakmai terület, szakmai intézményvezető helyettes: 06-20-290-4840  
4, Bertalan László: Tiszadobi szakmai terület, szakmai intézményvezető helyettes: 06-20-979-4119

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ 2016.július.01-gyel jött létre a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság integrációs törekvéseinek megfelelően. 
A fenti időpont kezdetétől a Szabolcs- Szatmár- Bereg egyei Gyerekvédelmi Központ Tiszadob, Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei
Gyermekvédelmi Központ Nyírbogát és a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Gyerekvédelmi Központ Baktalórántháza majd 2016.szeptember 01-től a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Kollégiumból a 40 fős gyerekotthoni része olvadt be a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Mátészalkai Gyermekvédelmi Központba. Így lett a gyerekvédelmi intézmény neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ, melynek székhelye: 4700, Mátészalka, Képes Géza út.2

Az egész megyei otthont nyújtó szakellátást biztosító intézmény -kivéve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által működtetett Befogadóotthont és a nevelőszülős hálózatot - egy irányítás alá került.

Az intézmény alaptevékenysége:
1. gyermekotthonaiban és nevelőszülői hálózatában a beutaló szerv által ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a gyámhatóság által nevelésbe vett kiskorúak jogszabályban előírtak szerinti otthont nyújtó ellátása
2. különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg, fogyatékos, valamint a 3 éven aluli gyermekek számára
3. speciális ellátás biztosítása a súlyos pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő, illetve a kettős szükségletű gyermekek számára
4. ideiglenes gondozás biztosítása azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről önkényesen távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak
5. a gyermekvédelmi szakellátásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára a gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátás biztosítása, szükség esetén az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének befogadása, az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének átmeneti gondozása, külső férőhelyek működtetése
6. a gyámhatóság által elrendelt utógondozás biztosítása
7. nevelőszülői hálózat jogszabályban előírtak szerinti működtetése

Ellátandó terület: Szabolcs- Szatmár Bereg Megye

Az ellátandó terület nagysága miatt az integrált intézményt 3 szakmai területre oszlik: /a; mátészalkai terület, b; nyírbogáti terület, c; tiszadobi terület/.

a, A mátészalkai szakmai területhez tartozik 1 db 112 fős és 1 db 48 fős gyermekotthon, 2 db 12 fős normál és 3 db 8 fős különleges gyermekotthon, valamint 50 fős nevelőszülői hálózat jelenleg 165 fő férőhellyel.
b, A nyírbogáti szakmai területhez tartozik 2 db 40 fős gyermekotthon, 10 db (10-12 fős) normál lakásotthon.
c, A tiszadobi szakmai területhez tartozik 1 db 40 fős gyermekotthon, melynek 2 db speciális csoportja van az ilyen szükségletű gyermekek  számára ( 8-8 férőhellyel). Továbbá 11 db (10-12 fős) normál lakásotthon és 1 db 8 fős különleges lakásotthon.

Intézményünk valamennyi telephelyén  otthont nyújtó ellátást biztosít. Olyan gyermekek befogadásáról, fejlesztéséről, neveléséről gondoskodik, akik saját családjukban veszélyeztető körülmények között nevelkedtek.
A gyermekotthonainkban és a lakásotthonokban a gondozás nevelés célja, hogy neveltek testileg, értelmileg érzelmileg, erkölcsileg koruknak és képességeiknek megfelelően fejlődjenek, képességeik, személyiségük a lehető legteljesebb módon kibontakozzék, és képessé váljanak a vérszerinti családjukba való visszailleszkedésre, vagy nevelőszülői, illetve örökbefogadó családba történő beilleszkedésre, az önálló életvitelre.
Cél, hogy a gyermekek a családi mintát követő környezetben éljenek. Ugyanolyan vagy majdnem ugyanolyan élethelyzeteket tapasztaljanak meg, mint amire lehetőségük lenne a funkcióiban jól működő családban.
Az intézmény teljes körű ellátást nyújt. Különböző szabadidős tevékenységeket szervez a gyerekek részére. Lehetőségük van barkácsolni, különböző kézműves technikákat elsajátítani. Az intézmény életében komoly szerepet játszik a gondozottak szabadidejének hasznos eltötése.  Évente több alkalommal is megmérettetnek országos tehetségkutató versenyeken a standard és latintáncot , valamint autentikus cigánytáncot tanuló gyermekeink. A Zene az Kell! project kereténben többféle hangszeren ( gitár, dob, szintetizátor ) tanulnak mindhárom szakmai területen elhelyezettek.
A rendezvények szervezése során elsődleges célunk a szabadidő hasznos eltöltése és a tehetségek kibontakoztatásának lehetősége (pl:farsang, ki-mit-tud?,Húsvéti népszokások felelevenítése, szüreti felvonulás,Tökfesztivál szervezése, különböző művelségi vetélkedők, stb ).

Nevelőszülős Hálózat:

Nevelőszülői ellátás működési helye
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Mátészalkai terület
IV. számú szakmai egység Nevelőszülős Hálózat Baktalórántháza, mely Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Szakmai Központja Baktalórántháza telephelyen, Baktalórántháza, Vasút út 2. szám alatt működik.                   

A nevelőszülői hálózat működési területe: Baktalórántháza közigazgatási területe és Apagy, Baktalórántháza, Besenyőd, Demecser, Levelek, Magy, Napkor, Nyíregyháza, Nyíribrony, Nyírjákó, Nyírkércs, Nyírmada, Nyírtét, Ófehértó, Pusztadobos, Ramocsaháza, Rohod, Vaja.

A nevelőszülői hálózat működésének kezdő ideje:    1999. április 01.
Szolgáltatási nyilvántartási szám:                20842/2000.
A Gyermekvédelmi Központ működtetésében a nevelőszülők, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban látják el a nevelőszülői tevékenységet, a szolgáltatói nyilvántartásnak megfelelően.
1. A nevelőszülői hálózatban folyó ellátás és nevelés célja
A nevelőszülői hálózat a gyermekvédelmi szakellátás keretében befogadja és otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek (a továbbiakban: gondozott), illetve az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára.
A hálózatban olyan gondozott helyezhető el, aki számára a hálózatban működő valamely nevelőszülőt – szakértői véleménnyel alátámasztva – a gyámhivatal határozatában gondozási helyként jelölt meg.
A nevelőszülő gondozottja részére – a gyámhivatal által jóváhagyott egyéni gondozási nevelési tervben foglaltak alapján – saját háztartásában teljes körű ellátást nyújt.
-a szakellátásba utalt gyermekek számára családpótló ellátás biztosítása,
-a vérszerinti családba való visszatérés támogatása, ha ez nem lehetséges az
-örökbefogadás elősegítése,
-ezen lehetőség hiányában tartós, családban való elhelyezés biztosítása,
-a beutalás ideje alatt a gyermekek jogainak, érdekeinek képviselete, védelme,
-a gyermek és a fiatal felnőtt számára megteremtse a személyes életteret, az érzelmi
-biztonságot és kötődést, a családi környezetben megélhető személyességet,
-a gyermek egyéni gondozási-nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, tanulmányi
-szükségleteinek kielégítése, különös tekintettel a veszteség feldolgozására, a fejlesztésre, a tehetséggondozásra,
-biztosítsa a családi élet értékrendjének elsajátítását és a gyermek, fiatal felnőtt szocializációját.


A gyermekotthoni és lakásotthoni férőhelyeink száma összesen 542,
a nevelőszülői hálózatunk férőhelyszáma jelenleg             165.

Dolgozói létszám: összesen :                           366 fő, melyből
                  Vezető közalkalmazott                    18 fő
                  - intézményvezető                      1 fő
                  - általános intézményvezető helyettes  1 fő
                  - szakmai intézényvezető helyettes     3 fő
                  - gyermekotthon vezető                13 fő
                  - Egyéb közalkalmazott           298 fő
Munkaviszonnyal rendelkező nevelőszülők                 50 fő,