ESEMÉNYNAPTÁR

February 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

szgyf_banner.jpg

infoblokk kedv final felso cmyk ESZA

ELVÁRÁSOK A NEVELŐSZÜLŐKKEL SZEMBEN

  A nevelőszülővé válás kritériuma:
-24. életévét betöltötte, a gondozásba helyezett gyermeknél tizennyolc, de legfeljebb ötven évnél nem idősebb.
- Büntetlen előéletű.
- Nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság és támogatott döntéshozatal hatálya alatt.
- Személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett  gyermek kiegyensúlyozott        fejlődésének biztosítására és a családjába történő visszakerülésének vagy örökbefogadásának támogatására, valamint a       gyermek, fiatal felnőtt életkori szükségleteiből adódó feladatoknak az ellátására.
- A 60 órás felkészítő tanfolyamot sikeresen elvégezte, vagy Országos Képzési Jegyzék
- (OKJ) nevelőszülői képzés I. moduljának megléte, majd a Központi Oktatási Képzés
- (KOP) képzést, vagy az OKJ nevelőszülői képzést eredményesen elvégzi.
- Házasságban, illetve élettársi kapcsolatban élő személy nevelőszülőként csak akkor foglalkoztatható, ha a nevelőszülői     tevékenységhez házastársa, illetve élettársa hozzájárul.
- Szolgáltatói nyilvántartásba vétele megtörtént.


2. Nevelőszülők kiválasztása
A jelentkező kérelmére, önéletrajza és motivációs levele alapján indul el a kiválasztás.
A jelölt otthonában környezettanulmányt készít az illetékes nevelőszülői tanácsadó, ahol a fizikai környezetének megfelelőségét vizsgálja és a tevékenyég végzésének motivációját.
Az intézmény pszichológusa a jelentkező személyiség vizsgálatát elvégzi, pszichés alkalmasságát megállapítja.
A háziorvos nyilatkozata szükséges a nevelőszülő és a vele együtt élő családtagok egészségügyi alkalmasságáról.
A fentiek alapján rendelkezésre álló dokumentumok, a nevelőszülői tanácsadó és pszichológussal folytatott szakmai egyeztetés alapján a kiválasztást elvégzi a szakmai vezető.

3. A nevelőszülők alkalmasságának feltételei
Fizikai, egészségügyi alkalmasság, melyet az illetékes háziorvos igazol – miszerint a jelentkező és vele együtt elő családtag(ok) nem szenvednek olyan betegségben, amely akadályozza, vagy korlátozza a gyermek megfelelő ellátását.
Pszichés alkalmasság, melyet a Gyermekvédelmi Központ pszichológusa igazol.
Kizáró tényezők: súlyos pszichotikus zavar, alkohol vagy kábítószer függőség.
Gyermeknevelésre alkalmas tárgyi és lakó környezet.

A külön jogszabályban meghatározott előírások figyelembe vételével a környezettanulmány feltárja:
- a család élet- és lakáskörülményeit,
- a család megélhetési forrásait, anyagi, vagyoni helyzetét,
- a családi otthon légkörét,
- a gyermeknevelés motivációját,
- a családon belüli kapcsolatrendszert.
Eredményes részvétel a külön jogszabályban meghatározott, a működtető által biztosított felkészítő tanfolyamon.